Częstochowska Wytwórnia Pudełek i Opakowań „KARTODRUK” sp. z o.o.

ul. Mokra 13

42-200 Częstochowa

tel: 34 360-55-23

biuro@kartodruk.pl

Godziny otwarcia: pn-pt 7.00 – 15.00

Bank PEKAO II Oddział w Częstochowie
ul. M. Kopernika 17/19
98 1240 2252 1111 0000 3158 2449

NIP: 573-010-59-03
REGON: 001369351
KRS SĄD REJONOWY
W CZĘSTOCHOWIE NR 0000200182
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 50.000,00PLN